Found: 5,703  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท] : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [2520?].
เลขเรียก973 ส 596 ป 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, 2511.
เลขเรียก973 ป373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน.
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [253-].
เลขเรียกE178 ส6ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักข่าวสารอเมริกัน, 2511.
เลขเรียกE18 ป57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน
ชื่อผู้แต่งข่าวสารอเมริกัน, สำนัก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป. กรุงเทพฯ,
เลขเรียก973 ข217ป ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [25__?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์พระนคร [ม.ป.ป.] [25--?]
เลขเรียกE18 ป373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [252-].
เลขเรียกE18 ป373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, [25--?].
เลขเรียก973 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, 2515
เลขเรียก973 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, 2511
เลขเรียก973 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, ม.ป.ป
เลขเรียก973 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพพุทธจริยาประวัติ / สำนักข่าวสารอเมริกัน
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน กรุงเทพฯ, 2500
เลขเรียก294.3092 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา