Found: 13,560  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Complete Hafele : Architectural hardware : อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเฮเฟเล่ (ประเทศไทย), 2557.
เลขเรียกNA3686 ด914
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างอุปกรณ์การศึกษา / กองอุปกรณ์การศึกษา กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองอุปกรณ์การศึกษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2507.
เลขเรียก371.3078 ก169ค 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างอุปกรณ์การศึกษา / กองอุปกรณ์การศึกษา กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองอุปกรณ์การศึกษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505.
เลขเรียก371.3078 ก169ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ / สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2539.
เลขเรียกHJ2162.55.Z7 บ253
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโรค / โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ เวชแพศย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกQT34 ช687อร 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องช่วยหายใจ / จัดโดย งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชมรมอุปกรณ์การแพทย์
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (ครั้งที่ 6: 2535: กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2534.
เลขเรียกW3 ก338 ครั้งที่ 6 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 437408 อุปกรณ์กายภาพบำบัด / ธีระ ลีอุดมวงษ์.
ชื่อผู้แต่งธีระ ลีอุดมวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [254-?]
เลขเรียกRM698 ธ662
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 6 เครื่องช่วยหายใจ / จัดโดย งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชมรมอุปกร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (ครั้งที่ 6 : 2535 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ชมรา], 2535.
เลขเรียกW3 ก338 ครั้งที่ 6 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานไฟฟ้ายานยนต์ / ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ชื่อผู้แต่งประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกTL 272 ป399ง 2557,629.254 ป46ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบชุดอุปกรณ์สะสมพลังงานเพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้จักรยาน = Design kits...
ชื่อผู้แต่งไพรสิงห์ อู่สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
เลขเรียกสพ 180607 พ986ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ / จัดโดย หน่วยซ่อมสร้างเครื่องอีเล็คทรอนิคส์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (ครั้งที่ 4 : 2533 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย], 2533.
เลขเรียกW26 ก482ก ครั้งที่ 4 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบง่ายๆ 2 / ณรงค์ สุขช่วย
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สุขช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทวดอ่ำ กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกTK7870 ณ211,537.5 ณ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / เชื้อ ชูขำ.
ชื่อผู้แต่งเชื้อ ชูขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
เลขเรียกTL 272 ช772ป 2545,629.254 ช771ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Complete Hafele : Furniture fittings = อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเฮเฟเล่ (ประเทศไทย), 2554.
เลขเรียกNA3686 ด914ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา