Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราตรีพยาบาล 1998 / สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2541]
เลขเรียกRT102 ร442
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษ พิชิตความเครียด เล่ม 1 / โดย จตุพล ณ อิลลินอยส์. [text]
ชื่อผู้แต่งจตุพล ณ อิลลินอยส์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : จตุพล ศรีสุวรรณ, 2549.
เลขเรียก428 จ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษพิชิตความเครียด #2 / โดย จตุพล ณ อิลลินอยส์.
ชื่อผู้แต่งจตุพล ณ อิลลินอยส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์สว่างการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกPE1130.T4 จ37 2547,428.2 จ136ก2 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษ พิชิตความเครียด เล่ม 1 / จตุพล ณ อิลลินอยส์
ชื่อผู้แต่งจตุพล ณ อิลลินอยส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุพล ศรีสุวรรณ, 2549.
เลขเรียกPE1130.T5 จ136 2549 ล.1,428 จ136ก ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษพิชิตความเครียด #2 / จตุพล ณ อิลลินอยส์
ชื่อผู้แต่งจตุพล ณ อิลลินอยส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุพล ศรีสุวรรณ, 2547.
เลขเรียกPE1130.T5 จ136 2547 ล.2,428 จ136ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษ พิชิตความเครียด เล่ม 4 / จตุพล ณ อิลลินอยส์.
ชื่อผู้แต่งจตุพล ณ อิลลินอยส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : K.S.P.การพิมพ์, [25--?].
เลขเรียกPE1130.T5 จ136,428.2 จ136ก ล. 4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBecoming มิเชลล์ โอบามา, เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, แปล.
ชื่อผู้แต่งนุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์ฮาวทู 2562
เลขเรียกE909 .อ936 2562,973.932092 อ852บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา