Found: 38,095  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช.
ชื่อผู้แต่งศิวาพร ศิวเวชช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียกTX531 .ศ65,WA701 ศ554ว 2535,641.1 ศ554ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดงานเลี้ยง / ศรีสมร คงพันธ์
ชื่อผู้แต่งศรีสมร คงพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2532
เลขเรียกTX724.5.T5 ศ4ค7 2532,642 ศ265ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารตามสั่งจานพิเศษ / [ศิริลักษณ์ รอตยันต์ บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2551.
เลขเรียกTX724.5.T5 อ654 2551,641.5 อ677/3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารอบ ย่าง บาร์บีคิว / สำนักพิมพ์แสงแดด. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แสงแดด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2547.
เลขเรียกTX 687 อ677 2547,641.7 ส215อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวสถาบันอาหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร, 2541-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอชาอาเซียน = ASEAN flavors / นันทนา ปรมานุศิษฏ์, เรื่อง
ชื่อผู้แต่งนันทนา ปรมานุศิษฏ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกTX725.A8 น418,641.0959 น418อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครัวครม. / วิษณุ เครืองาม.
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2546.
เลขเรียกTX945 ว65,647.95593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาทางอาหาร / บุษกร อุตรภิชาติ. [text]
ชื่อผู้แต่งบุษกร อุตรภิชาติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียกQR115 บ672 2547,QW85 บ672จ 2547,576.163 บ48จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารอีสาน / แม่ขวัญข้าว. [text]
ชื่อผู้แต่งแม่ขวัญข้าว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2554.
เลขเรียกTX 724.5.T5 อ6 2554,641.59593 ม71อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ / กองควบคุมอาหาร สำน...
ชื่อผู้แต่งกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับอาหารย่างและปิ้ง / สถาบันอาหารตวงทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์, 2539.
เลขเรียกTX724.5.T5 ต64 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารทอด / สถาบันอาหารตวงทิพย์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันอาหารตวงทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนอรัลบุ๊คส์เซนเตอร์, [2541].
เลขเรียกTX743 ส36,641.77 อ29 [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา