Found: 3,000  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก (ประวัติ101) / สุวรรณา สัจจวีวรรณ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา สัจจวีวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522
เลขเรียก901.9 ส754อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมอันยิ่งใหญ่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทซุปเปอร์ไอคิว, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก (ฉบับปรับปรุง) / นันทนา กปิลกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งนันทนา กปิลกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542.
เลขเรียกCB113.T4 น634 2542,930 น115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดมหาอาณาจักรโบราณ / อนันตชัย จินดาวัฒน์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซีกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกCB195 อ36,930 อ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมโลก = World civilization / คณะอาจารย์
ชื่อผู้แต่งคณะอาจารย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
เลขเรียกCB311 พ72 2543,909.09 ค124อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา อารยธรรมเปรียบเทียบ = Comparative civilization / โดย อรรจน์ บัณฑิตย์.
ชื่อผู้แต่งอรรจน์ บัณฑิตย์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, [2547].
เลขเรียกCB251 อ4อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมจีน / สุริยา รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545-
เลขเรียกDS721 .ส75,951 ส866อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมอินเดีย / คุณหญิงสุริยา รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล คุณหญิง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียกDS423 .ส74 2546,909 ส47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก / วีณา ศรีธัญรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวีณา ศรีธัญรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น (1991), 2545.
เลขเรียกCB251 .ว65 2545,901.95 ว73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมตะวันตก : อารยธรรมโรมัน สุริยา รัตนกุล [Text]
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2557
เลขเรียกCB311 ส866อ 2557,930 ส866อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก (ประวัติ 101) / เรียบเรียงโดย สุวรรณา สัจจวีรวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522.
เลขเรียกCB251 .ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา