Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSweetie Platinum ผู้หญิงคนนี้... อภินันทนาการจากหัวใจ/ พองโก้.
ชื่อผู้แต่งพองโก้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธประวัติโดยสังเขป /
เลขเรียก294.309 พ244
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจราจรแก้ได้ไม่จลาจล / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย , 2556
เลขเรียก388.4 ก272จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิตติการ 84 ปี ฉบับอภินันทนาการ / ไพจิตร ปุญญพันธุ์
ชื่อผู้แต่งไพจิตร ปุญญพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท], 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานยกช่อฟ้า ฉลองวิหาร วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดสารอด, 2537
เลขเรียก294.3137 อ231 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย อภินันทนาการแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2504 / กรม...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2508.
เลขเรียก365.2 ร27ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาสังคม / เดโช สวนานนท์
ชื่อผู้แต่งเดโช สวนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2518
เลขเรียกHM251 ด851จ 2518,302 ด251จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้าฉบับสมบูรณ์ / สถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548
เลขเรียก346.031 พ171
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิมพ์เป็นอนุสรณ์ อภินันทนาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประยูร เชยแสง.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : นำชัยการพิมพ์, 2514.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาขอบอนุสรณ์ : ฉบับรวมพิมพ์หนังสือเป็นอภินันทนาการเนื่องในงานฌาปนกิจ "ยาขอบ" (โชติ แพรพันธ์) / โช...
ชื่อผู้แต่งโชติ แพร่พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537
เลขเรียก928.95911 ช84ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมอีสาน / ภูมิ สาระผล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 2556
เลขเรียกอ 301.29 ว213
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีคิดและวิธีทำเศรษฐกิจชุมชน / เสรี พงศ์พิศ
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาไทย , 2546
เลขเรียก307 ส257ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ / องค์การค้าคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา , 2548
เลขเรียก398.9 ส246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันเนื่องด้วยชื่อ : ด้วยอภินันทนาการ จากคณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของ...
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526.
เลขเรียก410 บ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกษียณราชการ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี[พิมพ์ครั้งที่ 1 2553] / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2553
เลขเรียกอ 923.7 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา