Found: 423  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธรูปและอนุสาวรีย์สำคัญทั่วประเทศไทย / ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ 2482 -
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เกียรติสยาม, 2525.
เลขเรียกN8193.2 .ป46,294.31873 ป172พ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียกNA9355.B3 อ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ567
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กองประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียก731.76 อ114จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในการเปิดอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ / คณะกรรมการจัดสร้างอนุสาวรีย์ และประชาชนชาวอ่างทอง.
ชื่อผู้แต่งกรรมการจัดสร้างอนุสาวรีย์ และประชาชนชาวอ่างทอง, คณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์ของไทย เล่ม3 / วิชิต สุวรรณปรีชา.
ชื่อผู้แต่งวิชิต สุวรรณปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก725.94 ว549อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๗๓ ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2558
เลขเรียกส.ร. 725.94 ส125จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / กองประชาสัมพันธ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กองประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียกNA9348 อ-จ 2558,731.76 อ114จ 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียกNA9355.B3 จ688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงวิจารณ์รูปแบบและสัญญลักษณ์ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในแง่ศิลปโดยพิจารณาเน้นที่ภาพรูปจำ...
ชื่อผู้แต่งแจนนิส วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกNA1522.ก4 จ88
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์ / ถาวร จารุกิตติชัย เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งถาวร จารุกิตติชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย, 2542.
เลขเรียกNA9348.ท9 ถ65 2542,725.9409593 ถ331อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เลขเรียก725.94 จ688 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธรูปและอนุสาวรีย์ทั่วประเทศไทย / ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกียรติสยาม, 2525.
เลขเรียก294.306 ป172พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา