Found: 2,060  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 2541 / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อผู้แต่งสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่, มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่, 2541.
เลขเรียก378 ส12ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 2541 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วิทยาเขตหาดใหญ่.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2541
เลขเรียก378.1 ม927ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งทศวรรษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, [2550?].
เลขเรียก378.04 ห 664 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนอดีตนครหาดใหญ่. ชุด3, ยุคปรากฎชื่อหาดใหญ่ในประวัติศาสตร์ / เถกิงศักดิ์ พัฒโน ... [และคณะ]
ชื่อผู้แต่งเถกิงศักดิ์ พัฒโน
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการรวบรวมประวัตินครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่, 2554
เลขเรียกDS589.H3 ถ72 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานเพลงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ [electronic resource] / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 254- .
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 2541 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร...
ชื่อผู้แต่งสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2541.
เลขเรียกส121ค, 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 25-- / มหาวิทยาลัยสงขล...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, [25--]-
เลขเรียกLG395 S64 มอ128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งหลักแหล่งในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ (พ.ศ. 2381-พ.ศ. 2520) / เถกิงศักดิ์ พัฒโน
ชื่อผู้แต่งเถกิงศักดิ์ พัฒโน
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการรวบรวมประวัตินครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่, 2550
เลขเรียกDS589.H3 ถ72 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนอดีตนครหาดใหญ่ / เถกิงศักดิ์ พัฒโน ... [และคณะ]
ชื่อผู้แต่งเถกิงศักดิ์ พัฒโน
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการรวบรวมประวัตินครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่, 2552
เลขเรียกDS589.H3 ถ722 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี 2541 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา. มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตหาดใหญ่ 2541.
เลขเรียก378.199 ม19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยและตำรา : เล่ม 1 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา คณะวิทยาศาสตร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สงขลา, 2534.
เลขเรียก011.7 ส133บ 2532-33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2542 วันพุธ ที่ 6...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2543.
เลขเรียก394.2 ม192พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2532 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา / คณะวิทยาศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา คณะวิทยาศาสตร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียก378.05 ว587ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่ : กรณีของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเท...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียกTD434 ก64 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา