Found: 840  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนองบัวลำภู / เสรี อุ่นยวง.
ชื่อผู้แต่งเสรี อุ่นยวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2543.
เลขเรียกDS589.ห4 ส74,915.935904 ส57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี.../ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
พิมพลักษณ์หนองบัวลำภู : สำนักงาน, 2538-
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596นล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู / ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฯ, 2547.
เลขเรียกG70.215.T5 ฐ64 2547,สร 333.7 ส25ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดหนองบัวลำภู / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2541.
เลขเรียกSB108.ท9ห4 ก44,333.335 ก17นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลจังหวัดหนองบัวลำภู.
พิมพลักษณ์หนองบัวลำภู : ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู, 2543.
เลขเรียก306.25 ศ272 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับ พ.ศ... = Statistical reports of Changwat Nong bua lum phu... ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
พิมพลักษณ์หนองบัวลำภู สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2542
เลขเรียก315.93 ส215นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ... / สำนักงานอุตสาหกรรม...
พิมพลักษณ์[หนองบัวลำภู] : สำนักงาน, 2543-
เลขเรียกTS113.T5 ท424นล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดหนองบัวลำภู / โดย บริษัท เจตะ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู], 2537.
เลขเรียก338.9593 ผ 944 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนฉบับย่อจังหวัดหนองบัวลำภู = Investment opportunities in Nong Bua Lam Phu
พิมพลักษณ์[หนองบัวลำภู : ม.ป.พ., 2537?].
เลขเรียก338.9593 ผ 944 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
เลขเรียก333.72 ฐน199นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดหนองบัวลำภู / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2544
เลขเรียกDS589.N66 ว63 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี .../ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
พิมพลักษณ์[หนองบัวลำภู] : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกS294 ก782หล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2543 จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู.
พิมพลักษณ์หนองบัวลำภู สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2544.
เลขเรียก306.8 ส215นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2544 จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู.
พิมพลักษณ์หนองบัวลำภู สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2544.
เลขเรียก307.72 ส215นภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
พิมพลักษณ์หนองบัวลำภู : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, 2538
เลขเรียก720.9593 ส142
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา