Found: 2,879  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดหนองคาย ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สำนักงาน, 252 -
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596นค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดหนองคาย / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
พิมพลักษณ์หนองคาย : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย, 2540-
เลขเรียก380.09593 พ 602 ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 25-- / สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหนองคาย.
พิมพลักษณ์หนองคาย : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย, [25--]-
เลขเรียกHF5475 T52N59 พ6ข6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2542 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย.
พิมพลักษณ์หนองคาย : สำนักงาน, [2543].
เลขเรียก338.5 ห15ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย / ประ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ หาชานนท์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย ปี ... / สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
พิมพลักษณ์หนองคาย : สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย, 2549-
เลขเรียกHC445.Z9I5 ผ193นค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนกรณีศึกษา : เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จัดทำโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานิติศาสตร์ วิทยาเข...
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขานิติศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนองคาย = Nong Khai.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกDS589.น142 ห142,ส 915.9347 พ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป้าหมายในแผนระยะยาวเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544-2553 )ศักยภาพและความพร้อมข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
พิมพลักษณ์หนองคาย : วิทยาลัย, [2544?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกลักษณ์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัดหนองคาย / คณะทำงานฝ่ายเอกสารและเอกลักษณ์ไทย จังหวัดหนองคาย
พิมพลักษณ์หนองคาย : โรงพิมพ์มิตรไทย, 2525.
เลขเรียก089.9591 อ881
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกวันประกาศส้วม 100% จังหวัดหนองคาย / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
พิมพลักษณ์หนองคาย : โรงพิมพ์มิตรไทย, 2535.
เลขเรียกWA785 ส691ท 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2552 หนองคาย = Provincial statistical reports 2009 Nong Khai / สำนักงานสถิ...
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกHA1787 ร451นค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสีสันบั้งไฟพญานาค = The wonder of naga fireballs / เจ้าของ จังหวัดหนองคาย ; ผู้ออกแบบ, เผด็จ สุขเกษม...
พิมพลักษณ์หนองคาย : จังหวัดหนองคาย, 2558.
เลขเรียก770.9593 ส734 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2540.
เลขเรียกGE160.ท9 ก455,912.593 ส145ส นค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา