Found: 961  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ = A decision support system for ration formulati...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียก636.085 ส263ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร 4/ อบเชย อิ่มสบาย ;บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด , 2545.
เลขเรียกTX 681 ค762 2545,641.5 ค257ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLOVE RECIPES...สูตรรักจานอร่อย / ณวิภา ปฏิมาประกร, วิชญา บุญยเกตุ.
ชื่อผู้แต่งณวิภา ปฏิมาประกร
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : พงษ์วรินการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกTX731 ณ258,641.563 ณ258ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ / คณะผู้ดำเนินงาน, เกรียงไกร สถาพรวานิชย์...[และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกSF95 ค695 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ / คณะผู้ดำเนินงาน, เกรียงไกร สถาพรวานิชย์...[และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกSH135 .ค742 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2533.
เลขเรียก344.042 พ371 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรและเทคนิคการจัดอาหารโต๊ะจีน ธัญนันท์ อบถม [Text]
ชื่อผู้แต่งธัญนันท์ อบถม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บุษราคัม 2548
เลขเรียกTX724.5.C5 ธ468ส 2548,641.5 ธ468
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร 2 : สูตรที่คัดสรรแล้วจากนิตยสารครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2545-.
เลขเรียกTX725.ก1 ค74,641.5 ค257ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรเด็ดอาหารจานเดียว / ธนวรรณ นาคินทร์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556
เลขเรียก641.5 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคทางเอนไซม์ย่อยอาหารในหลอดทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหารปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 175...
ชื่อผู้แต่งภาณุ แช่มชื่น.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก639.6 ภ431ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นางอัมพา ศุนาลัย : จากอัมพร สู่...อัมพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, [2545?].
เลขเรียกTX724.5.จ62 อ37 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้างสำรับ : รวมสูตรอาหารที่เป็นเคล็ดลับสูตรเฉพาะของท่านสมัคร สุนทรเวช / สมัคร สุนทรเวช
ชื่อผู้แต่งสมัคร สุนทรเวช 2478-2552 ผู้แต่ง
เลขเรียก641.5 ส291ข 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้างสำรับ : รวมสูตรอาหารที่เป็นเคล็ดลับสูตรเฉพาะของท่านสมัคร สุนทรเวช / สมัคร สุนทรเวช
ชื่อผู้แต่งสมัคร สุนทรเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟช มีเดีย, 2553.
เลขเรียกTX725.T5 ส291ข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2533.
เลขเรียก344.042 ป26พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมนูนานาชาติรวมสูตรการปรุงอาหารจากกุ้ง / สุคนธ์ แคแสด.
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ แคแสด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : หจก.ซี.อาร์.เอส.ยุนิเวอร์แซล.
เลขเรียก641.695 ส41ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา