Found: 4,728  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมสุรินทร์ [จุลสาร] : จุลสารสถาบันราชภัฏสุรินทร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสุรินทร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์: สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
พิมพลักษณ์[สุรินทร์] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 สร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันราชภัฎสุรินทร์ / สถาบันราชภัฏสุรินทร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสุรินทร์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, (254-).
เลขเรียก378.05 ส861ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจอมสุรินทร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2545-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะนำศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก301.29593 ส47น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 / โรง...
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : ศิริรัตน์การพิมพ์, 2523.
เลขเรียกLB1438.ท9 ร92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2533-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผ สร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏยศาสตร์ราชภัฎสุรินทร์ / สถาบันราชภัฎสุรินทร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฎสุรินทร์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2544.
เลขเรียก792.14 ส473น 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสุรินทร์ / สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
พิมพลักษณ์[สุรินทร์] : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกDS589.ส861 บ178
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ / จังหวัดสุรินทร์
พิมพลักษณ์[สุรินทร์] : จังหวัด, 2526.
เลขเรียกDS589.S93 .ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเมืองสุรินทร์ : มาลัย 1 / อัษฎางค์ ชมดี บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สุรินทร์สโมสร, 2553.
เลขเรียกDS589.ส74 ร544 2553,915.9337 อ118ห
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสถานภาพองค์ความรู้จังหวัดสุรินทร์ / บุญยัง หมั่นดี และคณะ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2540.
เลขเรียก915.93 กส491
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี... / จัดทำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
พิมพลักษณ์[สุรินทร์] : สำนักงาน, 252 -
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596สร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสุรินทร์ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สำนักงาน, 25--
เลขเรียกHF5415.12.T35.S93 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา