Found: 3,378  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุราษฎร์ธานี = Suratthani.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, [253-?]
เลขเรียก915.93 ส47 [253-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2552.
เลขเรียก378.1 ส859ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับพ.ศ.2543 = Statistical reports of changwat Surat Thani 2000 e...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2543
เลขเรียก351.93 ส215ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประปี 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุราษฎร์ธานี
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2527.
เลขเรียก959.3 ส 868 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง95 ปี สุราษฎร์ธานีนามพระราชทาน.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : เลิศไชย, 2553.
เลขเรียกDS589.ส86 ก75 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่ทศวรรษที่สาม สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, [2541]
เลขเรียก378.05 ส47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนแหล่งศิลปกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี / บรรณาธิการ ชวน เพชรแก้ว
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2540
เลขเรียก959.395 ท11615
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2547-2548 / มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก378.198 ร226ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 2551
เลขเรียกร 378.05 ม565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี = Annual Report 2017 Suratthani Rajabhat University...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560
เลขเรียกร 378.05 ม565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี 2539-2540-2541-2542 / สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2526
เลขเรียก378.1 ส47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2539-2540-2541-2542 / สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2540
เลขเรียก378.05 ส425ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับ พ.ศ.... = Statistical reports of changwat Surat Thani / สำน...
ชื่อผู้แต่งสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 25...
เลขเรียก310 ส143ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2549.
เลขเรียกDS589.ส7 ข54 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา