Found: 17,800  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมเรื่องโลกของเรา / ผู้แปล : โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2003 [2546]
เลขเรียกAE71 ท929ทล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมเรื่องโลกของเรา / ผู้แปล : โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2002-
เลขเรียกAE71 ท929 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมอวกาศ / ผู้แปล : ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ, โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2004 [2547]
เลขเรียกAE71 ท929ทอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์อ่านสนุก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2529.
เลขเรียกQ163 ว588 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมอันยิ่งใหญ่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทซุปเปอร์ไอคิว, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อม / รอบิน เคอร์รอด ; ผู้แปล : ปรียา อนุรัตน์ ; คณะบรรณาธิการ : ปรียา อนุรัตน์, วารี ตัณฑุ...
ชื่อผู้แต่งเคอร์รอด, รอบิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธ์ ค.ศ. 2005 [2548]
เลขเรียกQ163 ค796 ล.3,ย 500 ส695ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมเรื่องดาวเคราะห์-โลก / ผู้แปล: ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ, โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น, ปีลิขสิทธ์ ค.ศ. 2003 [2546]
เลขเรียกAE71 ท929ทด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมชีววิทยา / Corinne Stockley เขียน ; อุษณีย์ ยศยิ่งยวด แปล ; Kirsteen Rogers บรรณาธิการ ; [...
ชื่อผู้แต่งสต็อคเลย์, คอริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553.
เลขเรียกQH302.5 ส169พ,ย 570 ส35พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมร่างกายมนุษย์ เล่ม 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2004.
เลขเรียกอ QP 37 ส679
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์ : สารานุกรมอวกาศเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 400 เว็บไซต์ / ผู้แปล ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ; โก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2547.
เลขเรียกQB500 ท94 2547,520 ท929 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวรรณกรรมนิทัศน์สำหรับเด็กปีงปประมาณ 2546 / สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกZ674 ร451 2546,028.5 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหู ตา จมูก ลิ้น เสาอากาศการรับรู้ / เขียนเรื่อง, คิม มิ คยุง ; เขียนภาพ, ชอย ฮยุน มุก ; แปลและเรียบ...
ชื่อผู้แต่งคิม, มิ คยุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดรีม พับลิชชิ่ง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ = Great civilizations / แอนตัน พาวเวลล์ ... [และคณะ] ; จำเนียร เหมะรัต, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซูเปอร์ ไอคิว, 2541.
เลขเรียก909 อ651
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุคคอมพิวเตอร์ / [ผู้แปล รจิต วัฒนสินธุ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาเก็ทติ้งมีเดียแอสโซซิเอตส์, 2544.
เลขเรียกQ163 ห144ขอ 2544,004 ย41 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา