Found: 1,357  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2526- / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : สำนักงานฯ, 2526- .
เลขเรียกHC445.Z7 ส5พ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : สำนักงานฯ, 2527-2536.
เลขเรียกDS589.ส5 ส52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี 25 / สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : สำนักงานฯ, 2530-
เลขเรียกDS589.ส5 ส69
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม / จังหวัดสมุทรสงคราม
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม] : จังหวัด, 2526.
เลขเรียกDS589.S23 .ส16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2529- หมวดกระทรวงมหาดไทย / จังหวัดสมุทรสงคราม.
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : จังหวัดฯ, 2529- .
เลขเรียกJQ1746 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนแม่กลอง / บรรณาธิการ : สุรจิต ชิรเวทย์.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม, 2548.
เลขเรียกDS589.ส5 ฅ34 2548,915.93 ฅ15 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงคราม
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 สส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 สส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสงคราม / [ศึกษาโดย] บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ, สถาบันนโยบายศึกษา.
ชื่อผู้แต่งบริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2537].
เลขเรียกDS589.ส5 บ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2540.
เลขเรียก915.9332 ส691จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2529- หมวดนโยบายรัฐบาล / สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : สำนักงานฯ, 2529- .
เลขเรียกDS589.ส5 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม /
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม, 2545
เลขเรียก959.325 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ระยะปานกลาง 5 ปี พ.ศ.2530-2534 / ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลั...
ชื่อผู้แต่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม? : ม.ป.พ., 2530?].
เลขเรียกJS7415.ส5 ท74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนแม่กลอง / บรรณาธิการ : สุรจิต ชิรเวทย์.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม, 2547.
เลขเรียกDS589.ส5 ค35 2547,915.93 ค139
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนแม่กลอง / โดย สุรจิต ชิรเวทย์.
ชื่อผู้แต่งสุรจิต ชิรเวทย์.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : ส.เอเซียเพรส (1989), 2551.
เลขเรียกDS589.S355 ส7ฅ 2551,915.93 ส847ฅ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา