Found: 3,944  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์[สมุทรปราการ] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 สป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Best suttable practices ของ ด่านศุลกากรสมุทรปราการ / ด่านศุลกากรสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ด่านศุลกากรสมุทรปราการ, 2550.
เลขเรียก351.7246 ด914
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ / [จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทที่ปรึกษา].
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์[สมุทรปราการ : จังหวัดฯ, 2539?].
เลขเรียกHG5750.55.ส4 จ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรปราการ / จังหวัดสมุทรปราการ.
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS588 ว394 2544,305.09593 ว394สป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี.../ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สำนักงาน, 2541-
เลขเรียก380.1 ข291สป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 สป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Portrait of Samutprakan / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, [255?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องเมืองสมุทรปราการ.
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2519.
เลขเรียกDS589.ส4 ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาด : จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2539 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ, 2540.
เลขเรียก338.54 พ596ขสป 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาด : จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2540 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ, 2541.
เลขเรียก338.54 พ596ขสป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลยุติธรรมสมุทรปราการ / ศาลยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักง...
พิมพลักษณ์[สมุทรปราการ] : ศาล, 2539.
เลขเรียกKPT2935.S345 ศ365,347.593 ศ376 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุน จังหวัดสมุทรปราการ / จัดทำโดย จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท เอส.เจ.เอ.ทรีดี จำกัด.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท เอส.เจ.เอ.ทรีดี จำกัด, 2539.
เลขเรียก332.6 ผ931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสมุทรปราการ / ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งสมุทรปราการ. สำนักงานจังหวัด.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ, สำนักงาน[2541?]
เลขเรียก915.93 ส16บ [2541?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องเมืองสมุทรปราการ / จังหวัดสมุทรปราการ.
ชื่อผู้แต่งสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2519.
เลขเรียก915.93 ส 256 ร 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาเรื่อง ส้มเขียวหวาน จังหวัดสมุทรปราการ / สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกSB370.O7 .ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา