Found: 1,328  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสึนามิถล่มภาคใต้ : บันทึกภาพประวัติศาสตร์ / มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [มูลนิธิปอเต็กตึ้ง], 2548.
เลขเรียกGC222.T5 ส6 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิมพ์ไทยพิเศษฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ.) : (คณะผู้จัดทำพิมพ์ไทย), [2513].
เลขเรียกDS586 พ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพ - แดนพุทธภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะผู้จัดทำหนังสือสมุดภาพ - แดนพุทธภูมิ, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2494.
เลขเรียกZ997.ด65 น65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการห้องสมุดส่งเสริมสุขภาพ : สรุปผลการดำเนินโครงการ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก613 ม56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOrganic smile / maneemejai
ชื่อผู้แต่งมานีมีใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Geek Book, 2560
เลขเรียก779 ม455อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องสมุดภาพพระมหาเวสสันดร : ฉบับอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครูเหม เวชกร / [โดย ครูเหม เวชกร]
ชื่อผู้แต่งเหม เวชกร 2446-2512
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550]
เลขเรียกBQ1470.V483 ห682ส 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตเด็กแลเยาวชนไทย / คณะอนุกรรมการจัดทำสมุดภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการการจัดทำสมุดภาพชีวิตเด็กและเยาวชน, 2528
เลขเรียกอ 305.23 ช583 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพทำเนียบรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำสมุดภาพ ทำเนียบรัฐบาล, 2532.
เลขเรียก92 ช518ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพทำเนียบรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำสมุดภาพ
เลขเรียก920 ข518ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพทำเนียบรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำสมุดภาพทำเนียบรัฐบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2532.
เลขเรียกJQ1745 ส864 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพทำเนียบรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำสมุดภาพทำเนียบรัฐบาล ในคณะกรรมการเอก...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำสมุดภาพทำเนียบรัฐบาล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2532.
เลขเรียก923.2593 ค36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ / คณะทำงานเฉพาะกิจการจัดทำสมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525.
เลขเรียก720 ส314
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพสมเด็จเจ้าฟ้าราชธิดา : 5 เมษายน 2495.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฉัตรา, 2495.
เลขเรียกDS570.5.U2 ส4 2495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี / ถ่ายภาพและเรียบเรียงโดย กนกวรรณ สุวรรณวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ สุวรรณวัฒนา.
พิมพลักษณ์พระนคร : แผนกห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2527.
เลขเรียกPN6120.ห3 ก36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา