Found: 1,124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสตูล / สำนักงานจังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์[สตูล] : สำนักงานจังหวัดสตูล, 2533-
เลขเรียก915.93 บ179
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสโตย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล [text]
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์สตูล ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา 2531.
เลขเรียก915.93 ส14ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสตูล ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์[สตูล] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 สต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสตูล ปี 2532- / สำนักงานจังหวัดสตูล.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงานจังหวัดสตูล, 2532
เลขเรียก915.9391 ส215บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสตูล ประจำปี 2541 / สำนักงานจังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงานจังหวัดสตูล, 2541.
เลขเรียก915.93 บ 169 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการจังหวัดสตูล / สำนักงานจังหวัดสตูล
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก352.0593 ส144ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวสตูล / วิทยาลัยชุมชนสตูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยชุมชนสตูล.
พิมพลักษณ์สตูล : วิทยาลัยชุมชนสตูล , 2555.
เลขเรียก390.09593ว585
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมในเขตชุมชนเมืองจังหวัดสตูล / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์สตูล : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล, 253_.
เลขเรียก722.4 ศ415ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกร็ดความรู้ตำนานโต๊ะแนแนะทวดเมืองสตูล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล.
พิมพลักษณ์สตูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, 2552.
เลขเรียก929.42 ก5741 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องเมืองสตูล / บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งบุญเสริม ฤทธาภิรมย์.
พิมพลักษณ์สตูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, 2548.
เลขเรียกDS589.ส3 บ73,915.9391 บ43ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องเมืองสตูล / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงาน, 2527.
เลขเรียก915.93 ก27ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตูลวิทยา ๕ แผ่นดิน / บรรณาธิการ บุญเสริม ฤทธาภิรมย์
ชื่อผู้แต่งบุญเสริม ฤทธาภิรมย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สตูล : โรงเรียนสตูลวิทยา, 2553
เลขเรียก920 ส14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมในเขตชุมชนเมืองจังหวัดสตูล.
ชื่อผู้แต่งสตูล. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น.
พิมพลักษณ์[สตูล] : หน่วย, [2531?]
เลขเรียกNA1522.ส3 ศ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียก305.09593 ว394สต 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล / โดย กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2530-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผ สต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา