Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชศาสตร์ความงามและเลเซอร์ผิวหนัง = Cosmetic dermatology and lasers / บรรณาธิการ, วาสนา วชิรมน, พูลเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกRL120.L37 ว72,WR650 มม251ว 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์มือถือ [videorecording] ; ดีเอ็นเอเทคโนโลยี ; การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ ; เอดส์ ; ต้อกระจก ; เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้พัลส์ดายเลเซอร์ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตรในการรักษาผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงจากการได้รับรังสีอัลตรา...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล พู่ทองคำ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวยไม่เสี่ยง อัจจิมา สุวรรณจินดา text
ชื่อผู้แต่งอัจจิมา สุวรรณจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สยามอินเตอร์บุ๊ค 2558
เลขเรียก647.72 อ496ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษารอยโรคเคอราโตซีส พิลาริส โดยใช้เลเซอร์ชนิดลองพัลส์ เอ็นดี:แย้ก / พิชัย แซ่ลิ่ม = Long-pulse...
ชื่อผู้แต่งพิชัย แซ่ลิ่ม
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการตรวจ ผ่าตัดหู คอ จมูก และ/หรือร่วมกับการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ / บรรณาธิ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกRF52 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการกำจัดขนรักแร้ด้วยเอ็น ดี แย้ก เลเซอร์ 1064 นาโนเมตร ที่มีต่อการผลิตเหงื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม...
ชื่อผู้แต่งกังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์ ลองพัลส์เอ็นดี แยค ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร รักษาขนคุดที่จมูกในคนไข้ที่...
ชื่อผู้แต่งจันทกานต์ นิติเนาวรัตน์ 2525-
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนของการผ่าตัดรักษาด้วยแสงคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ เปรียบเทียบกับการผ่าตัดรักษาด้วยวิ...
ชื่อผู้แต่งอรนัย วรรณสุคำ 2498-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา