Found: 17,622  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจศพ / ศราวุธ เอี่ยมเซี่ยม.
ชื่อผู้แต่งศราวุธ เอี่ยมเซี่ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์สำนักพิมพ์, 2547.
เลขเรียกGT3278 ศ47,393 ศ169ธ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์และระเบียบการศพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984), 2534.
เลขเรียกCT1548.S9K7 ต6 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายปราโมทย์ คชสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกZ1033 อ6 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แนตมีเดีย, 2526.
เลขเรียกDS578.32.ป46 ท63 2526
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีการจัดงานศพแนวประหยัด / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
เลขเรียกGT3277 ค3ป 2540,393 ค1411ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีจัดงานศพและการทำบุญบ้าน / พ.ต.ท.แสวง แก้วผลึก.
ชื่อผู้แต่งแสวง แก้วผลึก.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2506.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2545-
เลขเรียกRA622.7 ห151,WA840 ห151
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิมพล จันทโร ท.ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอวมงคลคืองานศพ / นพ ท่าพระจันทร์.
ชื่อผู้แต่งนพ ท่าพระจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นพวรรณ, 2545.
เลขเรียกGT3278 น32,393 น436อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจารณ์เรื่องประเพณีการทำศพ / พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมศิลปากร, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน พระยา 2431-2512.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศรีหงส์, 2484.
เลขเรียกGT3286.ท9 อ37 2482,393 อ197ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2527.
เลขเรียกDS578.32 .ร6 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ร.ท.เฉลียว เกษมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [2533].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูใหญ่ 2543.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คลังนานาวิทยา, [2543?]
เลขเรียกRA622.7 ค167 2543,WA840 ค167 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพ นางถนอม ทองสิมา ต.ช. วัดเลา เขตบางขุนเทียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา