Found: 704  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์อ่านสนุก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2529.
เลขเรียกQ163 ว588 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสี่สหายผจญภัย / เรื่อง กฤษณะ กาญจนาภา ; ภาพ วชิราวรรณ ทับเสือ.
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ กาญจนาภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2551.
เลขเรียกย. ก282ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / อรวรรณ นิ่มตลุง
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ นิ่มตลุง
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2548
เลขเรียก808.068 อ 17 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิลราช / จารุวรรณ เริงรื่น
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ เริงรื่น
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการทำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย / อรวรรณ นิ่มตลุง.
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ นิ่มตลุง.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2546.
เลขเรียก028.5 อ17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องป่าซาฟารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณา, [2559?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณา, [2559?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า / จานหนึ่ง ; ภาพประกอบ กาย เบ็ญจวรรณ
ชื่อผู้แต่งจานหนึ่ง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาซิ มาซะ มาอาบน้ำด้วยกัน / ทิพย์วรรณ แสวงศรี ; ภาพโดย มดส้ม
ชื่อผู้แต่งทิพย์วรรณ แสวงศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โลกหนังสือ, 2554
เลขเรียกPZ90.T5 ท469 2554,E ท468ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังข์ศิลป์ชัย / เล่าเรื่อง, จารุวรรณ เริงรื่น ; ภาพประกอบ, กฤษดา พึงปิติพรชัย.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ เริงรื่น.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้าวป่า / อำนาจ เย็นสบาย
ชื่อผู้แต่งอำนาจ เย็นสบาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสพีเอฟพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2542.
เลขเรียกPZ90.T5 อ686จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนมจากข้าว / ปรีดา ปัญญาจันทร์
ชื่อผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2556
เลขเรียกย 808.0683 ป173ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลัวจัง กลัวจัง / เรื่อง : กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา.; ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์.
ชื่อผู้แต่งกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : happy kids , 2555.
เลขเรียกย ก332ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหิวจัง หิวจัง / เรื่อง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ; ภาพ ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์.
ชื่อผู้แต่งกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2555.
เลขเรียกPZ90.T5 ก5ห 2555,ย ก332ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaks Thai Magazine "ลับเฉพาะเด็กเด็ก" / บรรณาธิการ : โสภิดา สุวรรณโสภิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา