Found: 3,838  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผู้แต่งร้อยเอ็ด, จังหวัด.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : จังหวัดร้อยเอ็ด, 2527.
เลขเรียก959.349 ร19ป 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 25- - สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด / สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด, [2546].
เลขเรียกLG395.R65 ร5ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหลียวหลังแลหน้าผ้าร้อยเอ็ด / อุทิศ เมืองแวง.
ชื่อผู้แต่งอุทิศ เมืองแวง.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด, [2549?].
เลขเรียก677.6 อ443ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2545 - 2546 : สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด / สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด.
ชื่อผู้แต่งสถบันราชภัฏร้อยเอ็ด.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด, 2546.
เลขเรียก378.593 ร194ร 2545 - 46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2545 จังหวัดร้อยเอ็ด / สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายนโยบายและแผน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายนโยบายและแผน, 2545.
เลขเรียก352.1409593 ส691ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวสู่ทศวรรษใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด [จุลสาร].
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, [2547].
เลขเรียกLG ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดร้อยเอ็ด / สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
พิมพลักษณ์[ร้อยเอ็ด] : สำนักงาน, [252-]
เลขเรียกDS589.ร194 บ178 [252-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดร้อยเอ็ด / สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด.
พิมพลักษณ์[ร้อยเอ็ด : สำนักฯ], 2530?.
เลขเรียกDS589.ร5 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : ทันใจการพิมพ์, 2527.
เลขเรียกDS589.ร5 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด = Annual Report 2008 Roi-Et Rajabhat University / ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2551.
เลขเรียก378.05 ร194ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับ พ.ศ... = Statistical reports of Changwat Roi et... edition สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 254-
เลขเรียก315.93 ส215รอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการร้อยเอ็ดก้าวหน้าเขตเมืองจะพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างไร สำหรับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / เทศ...
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, 2533.
เลขเรียกHT169.T52R6 ค9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาพถ่ายเก่าเมืองร้อยเอ็ด".
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด, 2556.
เลขเรียกDS589.ร5 ภ63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2544 / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
พิมพลักษณ์[ร้อยเอ็ด] : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, [2544]
เลขเรียกRA541.T52R6 ก525 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : สำนักงาน, 252 -
เลขเรียกHF5415 พ596รอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา