Found: 305  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดระบายสีการ์ตูน กับนายตูดหมึก / นายตูดหมึก. [text]
ชื่อผู้แต่งนายตูดหมึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซท, 2554.
เลขเรียกND 1510 ต662ห 2554,741.5 น26ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคระบายสีน้ำ : เทคนิคการระบายสีน้ำ ที่ทำได้ด้วยตนเอง / ตะวัน วัตุยา.
ชื่อผู้แต่งตะวัน วัตุยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548.
เลขเรียกND2420 .ต63 2548,751.422 ต258ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดพัฒนาการระบายสี สำหรับเด็กอายุ 4-6 ขวบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2521?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การระบายสีน้ำ / อารี สุทธิพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2535.
เลขเรียกND1488 อ659 2535,751.422 อ558บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบและเทคนิคการระบายสีน้ำ / โกศล พิณกุล ; บรรณาธิการ อนันต์ ประภาโส.
ชื่อผู้แต่งโกศล พิณกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2545.
เลขเรียกND2420 .ก956 2545,751.422 ก961ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการระบายสีน้ำ ภาพเส้นระบายสี = Line and wash / โกศล พิณกุล.
ชื่อผู้แต่งโกศล พิณกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียกND2420 .ก954 2546,751.422 ก88ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะเบื้องต้น : วาดเส้น ระบายสี ใบหน้าสร้างสรรค์ / ผู้เขียน ชัยวัฒน์ การรื่นศรี.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ การรื่นศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2546
เลขเรียกNC615 .ช65 2546,741 ช432ศ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ 2/ ตะวัน วัตุยา.
ชื่อผู้แต่งตะวัน วัตุยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตร พริ้นติ้ง, 2547.
เลขเรียกND 1519 ต258ศ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดพัฒนาการระบายสี : พัฒนาทักษะประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 4-6 ขวบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2521?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดปฎิบัติการระบายสีน้ำ อารี สุทธิพันธุ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2541
เลขเรียก745.72 อ659บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกระบายด้วยสีน้ำ / สุรยุทธ พันธ์เผือก.
ชื่อผู้แต่งสุรยุทธ พันธ์เผือก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552.
เลขเรียกND2420 ส74,751.422 ส852ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระบายสีน้ำ / อารี สุทธิพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระดาษสา, 2526.
เลขเรียกND2130 .อ64,752 อ658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติการระบายสีน้ำ / อารี สุทธิพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอารี สุทธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียก751.422 อ662บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา