Found: 5,548  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี สตรีภูเก็ต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โรงเรียนสตรีภูเก็ต, 2543.
เลขเรียก373.593 ก 896 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต = Statistical reports of changwat Phuket / สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2543 -
เลขเรียก351.93 ส215ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูเก็ต / ฤดี ภูมิถาวร.
ชื่อผู้แต่งฤดี ภูมิถาวร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โครงการตำราและสื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต, 2550.
เลขเรียกDS589.ภ7 ฤ36 2550,915.93 ฤ911ภ 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี สตรีภูเก็ต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต.
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต] : [โรงเรียนสตรีภูเก็ต.], 2542.
เลขเรียกLB2155.T5 ก7 2542,373.593 ก832 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี สตรีภูเก็ต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนสตรีภูเก็ต.
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต ?: โรงเรียนฯ, 2542].
เลขเรียกLG395.ท9ส34 ร92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดภูเก็ต อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เอกสารประกอบคำบรรยายสรุปข้อราชการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2535 / สำ...
ชื่อผู้แต่งภูเก็ต. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สำนักงาน, 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปข้อราชการจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สำนักงาน, 2540
เลขเรียกHN700.55.P84 ส63 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการเทศบาลเมืองภูเก็ต / สำนักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองภูเก็ต, [254-?]
เลขเรียก352.0593 ส215ร [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการเทศบาลเมืองภูเก็ต / เทศบาลเมืองภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งภูเก็ต. เทศบาลเมืองภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : เทศบาล, 2528
เลขเรียก352.0593 ภ441ร 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษราชภัฏภูเก็ต / สถาบันราชภัฏภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก378.05 ส14ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษราชภัฎภูเก็ต / สถาบันราชภัฎภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบัน, 2544
เลขเรียก378.593 ส14ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 หยิบสุข ชีวีภูเก็ต ชีวิต PKRU / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง<100=ร้อย> ปี ภูเก็ตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก371.01 ห15 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปข้อราชการจังหวัดภูเก็ต / สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งภูเก็ต. สำนักงานจังหวัด.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สำนักงาน, [2539-]
เลขเรียก915.93 ภ411บ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา