Found: 4,212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาจีน 75 ชั่วโมง : จีนกลาง-แต้จิ๋ว-ไทย จำลอง พิศนาคะ [Text]
ชื่อผู้แต่งจำลอง พิศนาคะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เสริมวิทย์ 2553
เลขเรียก495.179 จ217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสันธานและคำบุพบทจีนกลาง / ตงจิง.
ชื่อผู้แต่งตงจิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL1231.5 ต2ค 2557,495.181 ต112ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้คำลักษณะนามภาษาจีนกลาง / ตงจิง
ชื่อผู้แต่งตงจิง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2556
เลขเรียกPL1232 ต112 2556,495.1 ต22ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนภาษาใจ / ยงชวน มิตรอารี
ชื่อผู้แต่งยงชวน มิตรอารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2548.
เลขเรียกPN6519.C5 ย116,495.1824 ย116ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนเบื้องต้น 1 / วรรณิดา ถึงแสง.
ชื่อผู้แต่งวรรณิดา ถึงแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก495.1 ว268ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก495.1 ป171ภ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดอ่านภาษาจีนกลาง 1/ ม.อึ้งอรุณ
ชื่อผู้แต่งม.อึ้งอรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อรุณรุ่ง , 2548.
เลขเรียก495.18 ม11ห1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีนกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, [2541]
เลขเรียก495.1 ส187
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกPL1201 ป327ภ 2556,495.1824 ป327ภษ ล.1 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดคุยจีนกลาง ตามเส้นทางสำนวนจีน / ตงจิง
ชื่อผู้แต่งตงจิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2556.
เลขเรียก495.18 ต112พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนจีนให้ได้จีน / อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรินทร์ อิทธิศิลป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. เอเซียเพรส (1989), 2561.
เลขเรียกPL1121.T5 อ513 2561,495.1824 อ513ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา