Found: 13,690  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปูม : 25 ปีหอภาพยนตร์แห่งชาติ (2527-2552) / หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2554.
เลขเรียกPN1993.4 ป74 2554,791.43 ป74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโรงหนังโรงเรียน / หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) , 2557.
เลขเรียกTR892.7 .ห542 2557,371.3352 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวหอภาพยนตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม, 2553-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปูม 25 ปี หอภาพยนตร์แห่งชาติ (2527-2552) / หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก791.43 ป683
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกระสือ* [Video CD]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องขุนศึก [Video CD]
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องตะลุมพุก [Video CD]
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยสำมะโนประชากรภาพยนตร์สโมสรทั่วประเทศ / จัดทำโดย สนธยา ทรัพย์เย็น ; ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟ...
ชื่อผู้แต่งสนธยา ทรัพย์เย็น
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียกPN1993.5.ท9 ส33,วจ 791.43 ส33ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 / สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสมาพันธ์ภาพยนต์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ, 2536.
เลขเรียกPN1993.5 ก469,791.43 ภ456ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), [2556?]
เลขเรียกPN1993.5.ท9 พ63,791.43074593 พ677 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย 2440-2540 = A century of Thai cinema exhibition's handbook / ...
ชื่อผู้แต่งโดม สุขวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2556.
เลขเรียกPN1993.5.ท9 ด943
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพยนตร์กับการเมือง / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิปัญญา, 2542.
เลขเรียกPN1995.9.P6 ช64 2542,791.4309593 ช495ภ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพยนตร์พินิจ / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย.
ชื่อผู้แต่งจำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียกPN1995 .จ64 2554,791.43 จ211ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา