Found: 255  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์ขันทักษิณ / ต้นสกุล สุ่ย และนคร ปณิตฐา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งต้นสกุล สุ่ย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2547.
เลขเรียกDS570.6.ท62 ต35,808.87 ต125อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับเข่าคุย ทักษิณ ชินวัตร / ทอม เพลต, เขียน ; สุรนันทน์ เวชชาชีวะ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งเพลต, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS578.32.ท338 พ919จ 2555,959.3044092 พ919จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลงทักษิณเป็นทุน / โดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
ชื่อผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยคน, [2547]
เลขเรียกJQ1745.A55P64 จ77 2547,320.9593 จ66ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิพากษ์ทักษิณ / บุญธรรม อาจหาญ.
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม อาจหาญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Campus Book, 2548.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 บ73,320.9593 บ471ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณบนเวทีเอเชียและโลก : รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร : ทักษิโณมิกส์และการคิดเชิ...
ชื่อผู้แต่งปราณ พิสิฐเศรษฐการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ป464 2547,330.9593 ท339
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกะรอยทักษิโณมิกส์ / สุวินัย ภรณวลัย.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 ส75,320.9593 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 ถอดรหัสลับทักษิณ / แก้วรวมช่อ.
ชื่อผู้แต่งแก้วรวมช่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก85 2547,658.4092 ส476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยหายจน (เสียดาย..ถูกปล้นเสียก่อน) / ทักษิณ ชินวัตร.
ชื่อผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฏ ปฏัก, 2552.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 ท622,351.593 ท338ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดใหม่ทำใหม่ : ตำรวจไทยยุคทักษิณ / เรียบเรียงโดย พลตำรวจตรี พงศพัศ พงษ์เจริญ
ชื่อผู้แต่งพงศพัศ พงษ์เจริญ พลตำรวจตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรุงเทพ , 2546.
เลขเรียกDS578.32.T3 พ132ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณ ชินวัตร นักบริหารสมองกล / รุจน์ มัณฑิรา
ชื่อผู้แต่งรุจน์ มัณฑิรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2538.
เลขเรียกHD38.25 ร652 2537,92 ท338ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา