Found: 2,304  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง / สำนักงานจังหวัดพัทลุง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดพัทลุง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : โรงพิมพ์พัทลุง, 2527.
เลขเรียกDS589.พ4 ส63,915.93 ป372 พท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีสตรีพัทลุง 22-24 สิงหาคม 2528 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง / ...
ชื่อผู้แต่งการนสัมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพัทลุง(2528 : พัทลุง)
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง, 2531
เลขเรียก959.3 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีพัทลุง : รายงานการสัมมนา 22-24 สิงหาคม 2528 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง จั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพัทลุง (2528 : โรงเรียนสตรีพัทลุง)
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสตรีพัทลุง, 2531.
เลขเรียก959.3624 ก 645 ป 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnseen phattalung / โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
พิมพลักษณ์พัทลุง : ใบไม้, [2548?].
เลขเรียก915.93 อ 006 อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยจังหวัดพัทลุง / ร่วมจัดทำโดย สำนักงานจังหวัดพัทลุง...[และอื่นๆ]
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานจังหวัดพัทลุง, 2551.
เลขเรียก001.4 ย 644 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2551.
เลขเรียก378.9593 ร 622 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องโบราณวิทยาเมืองพัทลุง / เรียบเรียงโดย ชัยวุฒิ พิยะกุล
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกุล
พิมพลักษณ์[พัทลุง] : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527.
เลขเรียกDS589.พ549 ช436,915.93 ช116ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด /
ชื่อผู้แต่งสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด, 2550.
เลขเรียก334.6836 ส441ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวังเก่า-วังใหม่ สถาปัตยกรรมในเมืองพัทลุง.
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง, 2531.
เลขเรียกNA1522.พ4 ช65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2549.
เลขเรียกDS589.พ6 ว633 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสัมมนาทางวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดี พัทลุง (2528 : พัทลุง)
พิมพลักษณ์พัทลุง : ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสตรีพัทลุง, 2528.
เลขเรียก959.3624 ก 648 อ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 พท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี / สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดพัทลุง
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงาน, [2500]-
เลขเรียก352.0593 พ114ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สหกรณ์การปศุสัตว์ / สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
ชื่อผู้แต่งสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง, 2550.
เลขเรียก334 ส 395 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง จำกัด / สหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง
ชื่อผู้แต่งสหกรณ์การปศุสัตว์พัทลุง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สหกรณ์, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา