Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาพิเศษเรื่อง เมืองไทยที่ข้าพเจ้าห่วงใย / โดย พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์.
ชื่อผู้แต่งเปรม ติณสูลานนท์ พล.อ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะกรรมการสร้างเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ, 2547.
เลขเรียก895.915 ป711ปฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรพจน์ ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 42 วันที่ 7 ต.ค. 2...
ชื่อผู้แต่งเปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรี, 2530.
เลขเรียกPL4209.5 .ป74 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรพจน์ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ สมัชชาสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเ...
ชื่อผู้แต่งเปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2528.
เลขเรียกPL4209.5 .ป74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือ-ผมและครอบครัว / พลโทไตรรงค์ อินทรทัต
ชื่อผู้แต่งไตรรงค์ อินทรทัต พล.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขขุมวิท, [2549]
เลขเรียก92 ต961ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนเส้นทางผ่านของชีวิตพลเอกสิทธิ จิรโรจน์ / สิทธิ จิรโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิ จิรโรจน์, พล.อ., 2463-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2533.
เลขเรียกCT1548.ส63 บ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยของเรา / พล.อ. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ
ชื่อผู้แต่งอลงกฎ, พล.อ. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความทรงจำของข้าพเจ้า / โดย พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งอดิศรอุดมศักดิ์, พล.อ. กรมหมื่น, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2495.
เลขเรียกDS589.พ6 อ34 2495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2523-2531 / ชวลิต ยงใจยุทธ.
ชื่อผู้แต่งชวลิต ยงใจยุทธ พล.อ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,], 2531.
เลขเรียกDS578.32.C4 ช282 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนายพล / โดย เนตร เขมะโยธิน.
ชื่อผู้แต่งเนตร เขมะโยธิน พล.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2510.
เลขเรียกDS570.6 น784 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทหารพูด : แนวคิดและภารกิจอันสำคัญ / ของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งเปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญจมิตร, 2524.
เลขเรียกUA853.ท9 ป74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทผู้นำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ (ระหว่าง พ.ศ. 2531-2534) / จารวี โกมลดิษฐ์...
ชื่อผู้แต่งจารวี โกมลดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียกHC445 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกคำให้การ สุจินดา คารประยูร กำเนิดและ อวสาน รสช./ วาสนา นาน่วม ;บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกCT 1548.ส754 ว491บ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี / พลเอกเปรม ติณสูลานนท์.
ชื่อผู้แต่งเปรม ติณสูลานนท์ พล.อ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์, [2523- ].
เลขเรียกPL4209.5 ป711,808.85 ป711ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยชน์สุขเพื่อประชาชน / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.
เลขเรียกบ ส225ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตของไทย / พล.อ สายหยุด เกิดผล, สมชัย รักวิจิตร
ชื่อผู้แต่งสายหยุด เกิดผล, พล.อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงในสังคมไทย, 2519.
เลขเรียกUA929.T5 ส664อน 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา