Found: 13,274  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำ สิทธิและเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจกเขื่อน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2549.
เลขเรียกTD195.D35 ม879
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2538.
เลขเรียก363.7 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำ สิทธิ และเขื่อน : บทเรียนสำหรับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน / เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ [t...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายแม่น้ำนานาชาติ, 2549
เลขเรียกTD195.D35 ม83 2549,333.911 ม75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขเรียกTD194.68.T5 ก52 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก., 2548.
เลขเรียกTD194.68.ท9 ว65 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2541.
เลขเรียกTD194.6 ก52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ / สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2551.
เลขเรียกTD194.7 น927 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานนโ...
ชื่อผู้แต่งกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : ศูนย์, 2541
เลขเรียก363.7 น16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / สำนักวิเคราะห์ผลกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2550.
เลขเรียกWA590 น927 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผ...
ชื่อผู้แต่งกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองฯ, 2544.
เลขเรียกTD194.68.ท9 ก52 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2544.
เลขเรียกTD194.68 .T5 ร6 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่จากกิจกรรมเหมืองหินปูน โรงโม...
พิมพลักษณ์สระบุรี : บริษัท ศูนย์คุณภาพและความปลอดภัย, 2537
เลขเรียก304.2 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / จัดทำโดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538.
เลขเรียกTD194.68.T5 น927 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรการป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกTD194.6 ก525,363.7394 ว587ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา