Found: 3,100  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องปุ๋ย / สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513.
เลขเรียก631.8 ว587ร 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ปุ๋ยไทย : สูตรพิเศษใช้เฉพาะทางแบบทำเองใช้เอง / พินิจ จันทร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556.
เลขเรียกS654 พ415 2556,631.8 ม56ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องปุ๋ยอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมัก [videorecording]
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : เอส.ที.ทอยส์, 254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) / มุกดา สุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุขสวัสดิ์ ผู้แต่ง
เลขเรียก631.86 ม615ป 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย [electronic resource] / มุกดา สุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, [2543?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยไทย / กองบรรณาธิการการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559
เลขเรียกS661 น352 2559,631.8 น352 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งอำนาจ สุวรรณฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียกS633 อ686 2553,631.8 อ686ป3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตร / ยืนยง มาดี, อดิพงศ์ หันภาพ
ชื่อผู้แต่งยืนยง มาดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส. บุ๊คเซนเตอร์, 2559
เลขเรียก631.86 ย327ค2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุ๋ย : สูตรทำใช้เอง / เรียบเรียงโดย ทีมงานเฉพาะกิจ เค แอนด์ เค บุ๊ด พับบิชชิ่ง
ชื่อผู้แต่งทีมงานเฉพาะกิจ เค แอนด์ เค บุ๊ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, 255?
เลขเรียก631.8 ท36ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตปุ๋ยมาตรฐาน อินทรีย์ & ชีวภาพ ฉบับชาวบ้าน / ธนากร ไทบุญส่ง; อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งธนากร ไทบุญส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์ มีเดีย, 2558
เลขเรียก631.8 ธ231ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน / ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ชวลิต ฮงประยูร.
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ โอสถสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกS633 ย26,631.8 ย12ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ / มุกดา สุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.
เลขเรียกS633 ม615 2547,631.8 ม72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา