Found: 247  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องParis Musees เที่ยวปารีสและชายขอบ : วิถีฝรั่งเศส / สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2553.
เลขเรียกDC707 .ส74 2553,914.4361 ส838ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCity guide Paris [จุลสาร] = ปารีสซิตี้ไกด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อทิตตา, 2548.
เลขเรียกDC ป6 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI''m in Paris ตะลุยตรอกซอกปารีส / สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2553.
เลขเรียกDC707 ส826ต 2553,914.4 ส826อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยปารีส / มดเอ็กซ์.
ชื่อผู้แต่งมดเอ็กซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, 2551.
เลขเรียกDC707 .ม345 2551,914.436 ม14ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุดใต้ดินเที่ยวปารีส / โดย เรือใบสองสี [ศิริพร เท้น, วชิรา พงศ์พยัคฆ์].
ชื่อผู้แต่งเรือใบสองสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549.
เลขเรียกDC707 .ร85 2549,914.404 ศ37ม 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุดใต้ดินเที่ยวปารีส/ เรือใบสองสี.
ชื่อผู้แต่งเรือใบสองสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549.
เลขเรียกDC 708 ร851ม 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวล่าสุดปารีส / เนส (Nes)
ชื่อผู้แต่งสุชาตา เรืองดิลกรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Thinknet, 2560.
เลขเรียกDC708 .ส73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวไม่ง้อทัวร์ตีตั๋วตะลุย : ปารีส / มดเอ็กซ์.
ชื่อผู้แต่งมดเอ็กซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทับ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, 2550.
เลขเรียก914.4361 ม459ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิโมโน / โดย จอร์น ปารีส.
ชื่อผู้แต่งจอร์น ปารีส.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เขษมบรรณากิจ, 2497.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปารีส : คู่มือท่องเที่ยวฝรั่งเศสด้วยตัวเอง / ณัฐจรีย์ จุติกุล
ชื่อผู้แต่งณัฐจรีย์ จุติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2553
เลขเรียกDC29.3 ณ322ป 2553,914.4 ณ113ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้านประวัติศาสตร์ / ขิงป่า.
ชื่อผู้แต่งขิงป่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2549.
เลขเรียกHF5429 .ข66 2549,381.14 ข72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอดเวนเจอร์ออฟเมอฤดี ฉบับ Paris syndrome / คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
ชื่อผู้แต่งคันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560.
เลขเรียกDC33.8 .ค63 2560,914.4361 ค256อ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNational Geographic Traveler : นครโรแมนติกนาม ปารีส [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, (2544).
เลขเรียกDC น8ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องParis in love = คู่มือท่องเที่ยวปารีสด้วยตนเอง / สู่ขวัญ อรรถจารุสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งสู่ขวัญ อรรถจารุสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เป็ดเต่าควาย, 2559
เลขเรียก914.4361 ส411ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา