Found: 60,655  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2543 : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก384.6 อ114ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก326.6 ต199ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก326.6 ต199ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก326.6 ต199ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกHG 5750.55 .A3 ต17กด 2548,332.642 ต172ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [255-].
เลขเรียก332.6 ต199ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 20 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2538].
เลขเรียกHG5750.55 ต4ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดหุ้นในประเทศไทย / โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2525.
เลขเรียก658.15 ต24ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2529-2534 / [ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2535].
เลขเรียกHG5750.55.A3 ต44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2544 : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, 2544.
เลขเรียก334.6 อ114ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2546 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียก326.6 ต199ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : เสริมสร้างความรู้ ดูแลสังคม / ตลาดหลักทรัพย์แห่...
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก326.6 ต199ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : พัฒนาเศรษฐกิจและการเรียนรู้ที่ครบวงจร / ตลาดหลั...
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก326.6 ต199ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สทท.) / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียก354 ส162ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 : การกีฬาแห่งประเทศไทย = Annual Report 2008 / การกีฬาแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียก796 ก437ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา