Found: 528  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาวิถีชีวิตความป็นอยู่และประวัติความเป็นมาของบ้านหนองบัวน้อย ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งนันทนัช ลาพันธ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียก595.3 น1154ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและความเป็นมา วัด เรือนไทย / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [254-].
เลขเรียก726.1 ธ152ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัดวัติรัชฎาธิฐาน (วัดเงิน) และประวัติความเป็นมาของ ราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียกBQ6337.ก42ร45 bป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษณุโลก : ศึกษาประวัติความเป็นมา และขนบธรรมเนียมประเพณี / ดนัยยุทธ น่วมโพธิ์
ชื่อผู้แต่งดนัยยุทธ น่วมโพธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกDS589.Ph51 ด123พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกลที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
ชื่อผู้แต่งบรรจง วรรธนะพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.
เลขเรียกS675.3 บ147ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบ การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของสภามหาวิทยาลัยเ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยฯ, 2528.
เลขเรียกLG395.ท9ช8 อ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อตำบล หมู่บ้าน และสถานที่สำคัญๆในเขตจังหวัดเลย / ปราณี บาน...
ชื่อผู้แต่งปราณี บานชื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ โอ เอส พรินติงเฮ้าส์, 2527.
เลขเรียกDS589.ล6 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พร้อมด้วยประวัติความเป็นมา / เรียบเรียงโดย เกียรติพงษ์ มีเพียร
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ มีเพียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตำรวจ, 2542.
เลขเรียกKPT2050 ก854ร 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม เฟื่องฤทัย วาสบุญมา [Text]
ชื่อผู้แต่งเฟื่องฤทัย วาสบุญมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2547
เลขเรียกBV 3315 พ8บ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนาน 76 จังหวัด : เจาะลึกความเป็นมาประวัติศาสตร์ไทย / อนุพันธ์ นิตินัย.
ชื่อผู้แต่งอนุพันธ์ นิตินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2549.
เลขเรียกDS566 .อ37 2549,959.3 อ15ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ ภาค ... / [คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542.
เลขเรียก959.3 ปท373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัดรัชฎาธิฐาน (วัดเงิน) และประวัติความเป็นมาของราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียก294.3657 ปศ373
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและความเป็นมาของโขน / อนันต์ ทรงประไพ.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ทรงประไพ.
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยุธยา มาจากไหน?/ สุจิตต์ วงษ์เทศ
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาตาแฮก, 2561.
เลขเรียกDS578.14 .ส73 2561,915.93 ส752อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา