Found: 2,915  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุบุรีรัมย์ : บุรีรัมย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน / สรเชต วรคามวิชัย, สมมาตร์ ผลเกิด
ชื่อผู้แต่งสรเชต วรคามวิชัย
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, [2530?]
เลขเรียก959.346 ส17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, [2534?]
เลขเรียก745.50959346 ศ415ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ / สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, [2545?]
เลขเรียกLB2261 T5B8 ส63 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
พิมพลักษณ์[บุรีรัมย์] : สำนักงาน, 252 -
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596บร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุรีรัมย์
พิมพลักษณ์[บุรีรัมย์ : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2531-
เลขเรียก915.93 บ649
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุรีรัมย์ 29
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์, 2529
เลขเรียก915.9304 บ649
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ / สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกDS589.B8 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญา 25 ปี ราชภัฏบุรีรัมย์ / โดย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สถาบัน, 2539.
เลขเรียก089.9591 ภ669
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูบุรีรัมย์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สำนักงานอธิการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2519
เลขเรียก378.18 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์สาธิตพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี่พื้นบ้าน บุรีรัมย์ / บุรีรัมย์, วิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่งบุรีรัมย์, วิทยาลัยครู
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
เลขเรียก600 บ47ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี.../ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : สำนักงาน, [2543]-
เลขเรียก380.1 ข291บร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ / อาลัย จันทร์พาณิชย์
ชื่อผู้แต่งอาลัย จันทร์พาณิชย์
พิมพลักษณ์[บุรีรัมย์] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2530.
เลขเรียกGB306 อ665,915.93 อ665ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปกรรมท้องถิ่นบุรีรัมย์ / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ...
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : เรวัตการพิมพ์, [25--].
เลขเรียกN8193.T4 ศ64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ / มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก378.154 ร226ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ม.ป.ป.
เลขเรียก378.04 ม19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา