Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 / สม อิศรภักดี.
ชื่อผู้แต่งสม อิศรภักดี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เพิงพเยีย, 2555.
เลขเรียกD16.14 ส45,089.95911 ส231ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกส่วนตัว ซายูริ / ซายูริ ซากาโมโตะ ; มกุฏ อรฤดี, บรรณาธิการ ; ซายูริ ซากาโมโตะ, รูปประกอบ
ชื่อผู้แต่งซากาโมโตะ, ซายูริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2558.
เลขเรียกPN4390 ซ62,895.914 ซ211บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีประจักษ์พยาน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิตจากการล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์นาฏ เถกิงวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกD804.348 อ32,808.8 อ15ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรไร รายวัน : บันทึกประจำวันของ เรไร สุวีรานนท์ กรกฎาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 - / เรไร สุวีรานน...
ชื่อผู้แต่งเรไร สุวีรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559-
เลขเรียกPN4390 ร74,808.883 ร84ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกส่วนตัว พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก / พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก.
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ กำลังเอก, พลเอก, 2458-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การันต์, 2531.
เลขเรียกD922 อ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีประจักษ์พยาน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิตจากการล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์นาฏ เถกิงวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก808.80358 อ155ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรภูมินรกแปซิฟิก หมวกเหล็ก สงคราม ความหวัง = Helmet for my pillow / โรเบิร์ต เลคกี้ เขียน ; อรดา ลี...
ชื่อผู้แต่งเลคกี้, โรเบิร์ต, ค.ศ. 1920-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกD811.ล72ก3 2563,940.548173 ล763ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของฉัน สีสันไปสู่ดวงดาว / สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.
ชื่อผู้แต่งสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศิลปวรรณกรรม, 2539.
เลขเรียกAC159 ส6บ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกจากแนวรบ = Infantry attacks / แอร์วิน รอมเมิล ; เขียน สรศักดิ์ สุบงกช ; แปล
ชื่อผู้แต่งรอมเมล, เออร์วิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562
เลขเรียกD532.3 ร189 2562,940.3 ร544บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของตุ๊ด 2 / ช่า บันทึกของตุ๊ด [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งธีร์ธวิต เศรฐไชย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก306.768 ธ376บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของอุดม แต้พานิช กุมภาพันธ์ 39 - มกราคม 40 / อุดม แต้พานิช
ชื่อผู้แต่งอุดม แต้พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : a day, 2545
เลขเรียก895.918 อ44บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกสุดท้าย ทางรถไฟสายมรณะ / จอห์น โคสต์ เรื่อง ; สังคีต จันทนะโพธิ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งโคสต์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2537.
เลขเรียกDS584.7 .ค95,940.5481 ค976บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบกินนอน : ย้อนรอยบันทึกส่วนตัวในต่างแดน / พระไพศาล วิสาโล
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกAC159.พ44 ก33 2554,294.30942 พ355ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกส่วนตัว พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก / พล.อ. อาทิตย์ กำลังเอก
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ กำลังเอก พล อ. 2468-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การันต์, 2531.
เลขเรียกD922 อ621บ 2531,914 อ621บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินหอม : บันทึกส่วนตัวของติช นัท ฮันห์ (ค.ศ.1962-1966) = Fragrant palm leaves / โมบี วอร์เรน, ...
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์ ติช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545.
เลขเรียกBQ974.H37 น389ผ 2545,895.9228303 น398ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา