Found: 1,882  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์แปล : บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษและคำถวายทาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2560.
เลขเรียกBQ 5631 บ14 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์แปล : บทสวดมนต์ทั่วไป / ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดวังตะกู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2542.
เลขเรียกBQ5578.ท9 บ355 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานบทสวดมนต์ และคำแปล เพื่อสุขภาพ สันติ และความสุข / จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2552.
เลขเรียก294.339 ต215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดพระพุทธมนต์ฉบับมหากุศล / บทสวดพระพุทธมนต์ฉบับมหากุศล.
ชื่อผู้แต่งบทสวดพระพุทธมนต์ฉบับมหากุศล.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก294.338 บ-บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แอคมี พริ้นติ้ง, [2548?]
เลขเรียกBQ5578.ท9 บ356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : วัดป่าศรีญาณสังวร, 2547.
เลขเรียก294.3443 บ35บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2560
เลขเรียก294.3443 บ131 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์พิธี / ธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2558?]
เลขเรียก294.33 บ14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสวดมนต์ ฉบับอุบาสก-อุบาสิกา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกBQ5578.ท9 ค75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ถวายพรพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนา , ม.ป.ป.
เลขเรียก294.338 บ ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ ฉบับธรรมทายาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์, 2539.
เลขเรียกBQ5618 ส376 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ชาวพุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟิคอารต์ 28 จำกัด, 2546.
เลขเรียกBQ5618 ส376 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์ : ฉบับบทสวดพุทธมนต์ยอดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ / ธรรมสภา.
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2537?].
เลขเรียกBQ5578.ท9 ธ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์แปล / วัดมเหยงคณ์ และชมรมกัลยาณธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2560.
เลขเรียก294.32 บ148 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์แปล / วัดมเหยงคณ์ และชมรมกัลยาณธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2560.
เลขเรียก294.32 บ148 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา