Found: 314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานบทสวดมนต์ และคำแปล เพื่อสุขภาพ สันติ และความสุข / จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2552.
เลขเรียก294.339 ต215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดเป็นเห็นผลทันตา / วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ และ วิรัช นุโยค : เรื่อง ; กระดุมฝัน : ภาพ
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557
เลขเรียก294.3443 ว275ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ไหว้พระและบทสวดบูชาพระประจำวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเขษม, 2513.
เลขเรียกBL1477.5 .บ35
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำวัตรเช้า-เย็นและบทสวดมนต์พิเศษ[บางบท] / สวนโมกขพลาราม ไชยา.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : วัดสนามใน, ม.ป.ป.].
เลขเรียกBQ5579 .ท64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเจริญพระพุทธมนต์ 28 กรกฎาคม 2560
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหากุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกBQ5631 บ125 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำวัตรเช้า-เย็นและบทสวดมนต์พิเศษบางบท : แปลเป็นไทย / ของสวนโมกขพลาราม ไชยา.
ชื่อผู้แต่งสวนโมกขพลาราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลพันธ์การพิมพ์, 2530.
เลขเรียกBQ5580 ส5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์และคำแปล วัดป่าสุคะโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2549.
เลขเรียกBQ5618 บ131 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์และคำแปล วัดป่าสุคะโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, [2551]
เลขเรียกBQ5618 บ131 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาสันติคาถา / [BOOK] ชาญ พิญญู.
ชื่อผู้แต่งชาญ พิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นบุญ, 2550.
เลขเรียก294.313 ช482ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพุทธบริษัท / ธรรมปราโมทย์
ชื่อผู้แต่งธรรมปราโมทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
เลขเรียกBQ5618.T5 ค695 2550,294.3 ธ44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสวดมนต์และสาระเล็กน้อยท้ายคำสวด.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,], 2545.
เลขเรียกBQ5631 ค383 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีทำบุญ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2480 [1937]
เลขเรียกBQ4420.ท63 ว63 2480
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธมนต์ / อุบาสกผู้หนึ่ง เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2547.
เลขเรียกBQ5579 .พ454 2547,294.33 อ45พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบมสวดมนต์ประจำวันและคาถาศักสิทธิ์ต่างๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไตรรงค์การพิมพ์, 255-.
เลขเรียก294.338 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา