Found: 79  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ = English for the work place / ประเพศ ไกรจันทร์, ธัญนันท์ ทองคำ.
ชื่อผู้แต่งประเพศ ไกรจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงทเพฯ : พี.เอส. เพรส, 2556.
เลขเรียก428.24 ป332ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้เขียน ภัทรวรรณ อย...
ชื่อผู้แต่งภัทรวรรณ อยู่เย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPL538.R4 ภ373,495.6824 ภ373ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับภัตตาคาร ร้านอาหาร / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; ผู้เขียน พรพิมล ชุติศิลป์...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ชุติศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPE1131 พ176 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการแพเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี / สิงหนาท น้อมเนียน
ชื่อผู้แต่งสิงหนาท น้อมเนียน
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกPE1116.T68 ส717ภ 2558,428 ส717ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชาโพธิ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551
เลขเรียกPE1115 ส339ส,428.34 ส17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConversation in business สนทนาภาษาธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, สุชา โพธิ์จันทร์
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550.
เลขเรียกPE 1131 ส339ค 2550,428.24 ส339คบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ / ทิพากร เทพสุริวงศ์
ชื่อผู้แต่งทิพากร เทพสุริวงศ์ ผู้แต่ง
เลขเรียก428.34 ท485ภ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีน แบบเร่งรัด : อาหารและเครื่องดื่ม/
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:
เลขเรียก495.181 ฝ211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้เขียน ตรีทิพย์ ...
ชื่อผู้แต่งตรีทิพย์ รัตนไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPL538.R4 ต183ม,495.6824 ต 251 ภ 2546
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck-in English ภาษาอังกฤษในโรงแรม / อาจารย์เอก
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Double Days, 2562
เลขเรียกPE1116.R47 อ62 2562,428.34 อ599ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม แผนกแม่บ้าน / พรพิมล ชุติศิลป์
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ชุติศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกPE1116.R47 พ249รม,428.24 พ 181 ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว 2 / ศร...
ชื่อผู้แต่งศริญา ประเสริฐสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา