Found: 8,031  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนครศรีธรรมราช / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2535 -.
เลขเรียกDS589.N6 อ2ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามพรลิงค์สู่นครศรีธรรมราช / จังหวัดนครศรีธรรมราช ... และอื่น ๆ.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2553].
เลขเรียกDS589.N6 ต64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุรักษ์มรดกไทยในนครศรีธรรมราช 2531 / จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาล...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมนครศรีธรรมราช วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531.
เลขเรียกNX578.7 อ3 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช / วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูฯ, 2526.
เลขเรียกDS589.น4 ว61 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครศรีธรรมราช / วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : วิทยาลัย], 2521.
เลขเรียกDS589.น4 น233 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2543.
เลขเรียก726 ศ279 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช] : สำนักงาน, [25-]-
เลขเรียก330.9593 ข291 นศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครศรีธรรมราช.... = Nakhon Si Thammarat / สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2550-.
เลขเรียก959.383 น117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2538 - 2546 / สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2538, 2544-2546.
เลขเรียกDS589.N6 บ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2543 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2544.
เลขเรียก378.05 น126ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2544 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2545.
เลขเรียก378.05 น126ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 เรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมนครศรีธรรมรา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2 : 2525 : นครศรีธรรมราช).
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2552.
เลขเรียก959.3 ก 645 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540.
เลขเรียก745.1 ส142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชโดยสรุป / วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : [ม.ป.พ.], 2525.
เลขเรียกDS589.น4 ว61 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราช / วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช] : วิทยาลัย, 2521.
เลขเรียกDS589.น4 ป373 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา