Found: 12,652  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา / วิทยาลัยครูนครราชสีมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครราชสีมา. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2532
เลขเรียก390.0959345 ว34ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, [2539?]
เลขเรียกHG4524 ผ83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา / วิทยาลัยครูนครราชสีมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครราชสีมา. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2529
เลขเรียก959.345 ว34ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องNews (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) [วารสาร]
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครราชสีมา / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : สำนักงาน, 2528-
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596นม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2557 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาก...ฝึกหัดครูสู่ราชภัฏนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. [text]
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา. .
พิมพลักษณ์นครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ม.ป.ป.
เลขเรียก378.101 ส14จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2548 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครราชสีมา = Nakhonratchasima / สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา, (254-?)
เลขเรียก915.9304 ส215น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560-.
เลขเรียก378.593 ม192ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครราชสีมาประจำปี พ.ศ... เทศบาลเมืองนครราชสีมา [text]
ชื่อผู้แต่งเทศบาลเมืองนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา เทศบาลเมือง นครราชสีมา 2539
เลขเรียก352.0593 ท38ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดนครราชสีมา
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : จังหวัด, [253-]
เลขเรียกHG5750.55.A6N33 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี ราชภัฏราชสีมา / สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.
ชื่อผู้แต่งราชภัฏนครราชสีมา, สถาบัน.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2541.
เลขเรียก378.05 ร226ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปก...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา : วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2536.
เลขเรียก913.593 ส716
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา