Found: 2,600  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม. [text]
ชื่อผู้แต่งนครพนม, จังหวัด.
พิมพลักษณ์นครพนม. จังหวัดนครพนม 2529.
เลขเรียก915.93 น11ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยนครพนม / มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม / มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม / มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดนครพนม.
พิมพลักษณ์[นครพนม : สำนักงานจังหวัดนครพนม, 2537].
เลขเรียก338.9593 ผ932 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
พิมพลักษณ์[นครพนม] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 นพ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม.
พิมพลักษณ์นครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, 2529.
เลขเรียกDS589.น24 ป45,915.93 ป372 นพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครพนมประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
พิมพลักษณ์[นครพนม] : สำนักงาน, 252 -
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596นพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครพนม
พิมพลักษณ์[นครพนม] : [ม.ป.พ.], [2544]
เลขเรียก915.9304 น11 [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม / จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้แต่งนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม : ไทยสากล, 2529.
เลขเรียก915.93103 น 018 ป 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานข้อราชการจังหวัดนครพนม / สำนักงานจังหวัดนครพนม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดนครพนม.
พิมพลักษณ์[นครพนม? : ม.ป.พ., 2528?].
เลขเรียกJS7415.น24 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยนครพนม/ มหาวิทยาลัยนครพนม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม 2548.
เลขเรียก378 น119 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยนครพนม/ มหาวิทยาลัยนครพนม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม 2556.
เลขเรียก378 น119 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยนครพนม/ มหาวิทยาลัยนครพนม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม 2557.
เลขเรียก378 น119 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี...มหาวิทยาลัยนครพนม = Annual report...Nakhon Phanom University มหาวิทยาลัยนครพนม T...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนครพนม
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, [2556?]
เลขเรียก378.101 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา