Found: 27,185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครปฐม / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี หอการค้าจังหวัดนครปฐม / หอการค้าจังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่งหอการค้าจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอการค้าฯ, [2558?]
เลขเรียกHF331.ท9 ห523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2553 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553.
เลขเรียก378.05 น118ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2554 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554.
เลขเรียก378.05 น118ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2530- / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานฯ , 2530- .
เลขเรียกHC445.Z7.น2 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทวารวดีศรีนครปฐม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : นครปฐมการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกDS589.น2 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียมธุรกิจนครปฐม ..
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอการค้าจังหวัดนครปฐม, 2535-
เลขเรียก338.7025 ท424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม / จังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งนครปฐม, จังหวัด.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานจังหวัดนครปฐม, 2528.
เลขเรียก959.372 น117ป 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Text
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, [2557?]
เลขเรียก378 ม2มรน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2554 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดตำนาน 7 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกอ 378.05 ป759 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นนครปฐม : เอกสารงานวิชาการงานศึกษาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นในจังหวั...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, [2541?]
เลขเรียกGE300 ห829 2541?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม? : ม.ป.พ., 2525?]
เลขเรียกDS589.น2 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สถาบันราชภัฏนครปฐม / สถาบันราชภัฏนครปฐม
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบัน, 2538
เลขเรียก370.73 ส181ห 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา