Found: 37,279  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ ... / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2547.
เลขเรียกHD30.28 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ธุรกิจสร้างสรรค์ / วิชัย จันทร์โรจน์วานิช...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งวิชัย จันทร์โรจน์วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2552
เลขเรียก658.406 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย / ประชาชาติธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2526.
เลขเรียกHF5500.2 .ร191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2511-2541 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2541.
เลขเรียกLG395 B3314 มธบ123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นธุรกิจการค้าศึกษาวิจัย / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาธุรกิจการค้า, กรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2547]
เลขเรียก658.11 พ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นธุรกิจก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาธุรกิจการค้า, กรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2547]
เลขเรียก658.11 พ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาธุรกิจการค้า, กรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2547]
เลขเรียก658.11 พ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชี / กรมพัฒนาธุรกิจสินค้า.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาธุรกิจการค้า, กรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2547].
เลขเรียก658.11 พ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นธุรกิจเสริมสวย / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชื่อผู้แต่งพัฒนาธุรกิจการค้า, กรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2547]
เลขเรียก658.11 พ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นธุรกิจให้คำปรึกษา / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาธุรกิจการค้า, กรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2547]
เลขเรียก658.11 พ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู้มือเริ่มต้นธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาธุรกิจการค้า, กรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, [2547]
เลขเรียก658.11 พ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนแผนธุรกิจ / ศศิ คล่องพยาบาล.
ชื่อผู้แต่งศศิ คล่องพยาบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2549.
เลขเรียกHD30.28 ศ174,658.4012 ศ287ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 กรมธุรกิจพลังงาน / กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. กรมธุรกิจพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2553-.
เลขเรียกHD9502.T5 ก46ร 2553,338.476626 ธ716ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา