Found: 1,960  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 / งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. กองกิจการนิสิต. งานทุนการศึกษา
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต, 2546.
เลขเรียกLB2239.T5 น246ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก 2013/2014
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฏฏะ, 2557, [2014]
เลขเรียกLB2338 ท551 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก 2010/2011 / รวบรวมโดย ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฏ ปฏัก, 2553.
เลขเรียกLB2338 .ท73 2553,371.223 ท552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือและแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล และ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง / ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2536.
เลขเรียก378.3 ค695
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลประเภททุนระดับมัธยมศึกษาทุนบุคคลทั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก371.223 ค416 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก 2009 / ธรรมนิตย์ วิเชียรสินธุ์ และกองบรรณาธิการนิตยสารการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ วิเชียรสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฏ ปฏัก, 2551.
เลขเรียกLB2338 ธ45 2551,371.22 ธ17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนไทยมุสลิมภาคศึกษา 2 / โดย ประพันธ์ คูหามุกต์
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ คูหามุกต์
พิมพลักษณ์ยะลา : [ม.ป.พ.], 2514.
เลขเรียก371.22 ป 287 ร 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2537 / คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะกรรมการ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานการสมัครรับทุนศึกษาต่อ ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรมและทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำหรับบุคล...
ชื่อผู้แต่งอาจารีย์ สว่างศรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก378.34 อ599ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนดีดี เรียนฟรีทั่วโลก / ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์, สมเกียรติ เทียนทอง, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอดดูเคชั่นโซน, 2550-.
เลขเรียกLB2338 .ศ618 2550,371.22 ศ326ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก / ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดเดีย เมกเกอร์, 2545.
เลขเรียกLB2338 ศ62 2545,371.22 ศ111ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหาทุนเรียนต่อทางกฎหมายในต่างประเทศ : ง่ายนิดเดียว / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
ชื่อผู้แต่งภูมินทร์ บุตรอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกLB2338 ภ74,340.07 ภ416ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา