Found: 5,866  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนามภาค 1.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2466.
เลขเรียก929.4 ท211
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวงการปศุสัตว์ 2550-2007 = Thai livestock directory.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตว์เศรษฐกิจแมกกาซีน, 2550.
เลขเรียกSF21 ท424 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวงการปศุสัตว์ 2550-2007 =Thai livestock directory
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตว์เศรษฐกิจแมกาซีน, 2550.
เลขเรียกSF21 ท424 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวงการปศุสัตว์ 2550 - 2007.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ์, 2550.
เลขเรียก636 ท 478 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนามภาคที่ 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2457.
เลขเรียก929.4 ท211
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม? : ม.ป.พ., 2525?]
เลขเรียกDS589.น2 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบวิทยากร เล่มที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) สำนักนายกรัฐ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.), 2543.
เลขเรียก808.5092 น473ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2543.
เลขเรียกGF5 ก44 2543,354.3025 ก17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกระทรวงพาณิชย์ : ครบรอบ 77 ปี กระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม 2540 / กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2540.
เลขเรียก354.73 พ596ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกระทรวงพาณิชย์ : ครบรอบ 80 ปี 20 สิงหาคม 2543 / กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2543.
เลขเรียก354.73 พ596ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย = Design and developme...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2554.
เลขเรียกNK1510 ท424 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 2537- / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2537- .
เลขเรียกH62.5.ท9 ส455
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ฝ่ายข้อมูลการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543.
เลขเรียกZ5055.ท9 ศ75 2543,920.0593 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา