Found: 1,207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่าน เขียน เรียน เกาหลี / ชิน ยอง อุก
ชื่อผู้แต่งชิน, ยอง อุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมภูมิ, [2551]
เลขเรียก495.7824 ช319อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAll-in-one Japanese ภาษาญี่ปุ่น ครบ / Ebiora
ชื่อผู้แต่งเอบิโอระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2561
เลขเรียกPL539.5.T5 อ746 2562,495.682495911 อ871อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนสำเร็จรูปภาษาเกาหลี / โดย คิม ชัง บก; ภารดี นาคพันธุ์ชีวัน
ชื่อผู้แต่งคิม ชัง บก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมภูมิ, [254?]
เลขเรียก495.7 ค36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิตาเลียนเรียนได้ด้วยตนเอง.
ชื่อผู้แต่งลา เปรูจินา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกPC1121 ล259 2545,458.2495911 ล261อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนง่าย ๆ ไวยากรณ์อังกฤษ = Easy learning English grammar / สำราญ ท้าวเงิน.
ชื่อผู้แต่งสำราญ ท้าวเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : B.E.C., [2545?]
เลขเรียก425 ส227ร [2545?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนพูดจีนกลางด้วยตนเอง / วลัยพร หงส์วิเศษชัย
ชื่อผู้แต่งวลัยพร หงส์วิเศษชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์, 2552
เลขเรียก495.1 ว46ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น : มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3/ โยเนะ โนะ นิฮงโกะ.
ชื่อผู้แต่งโยเนะ โนะ นิฮงโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , 2550.
เลขเรียกPL 539 ย849บ 2550,495.68 ส26ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนจากภาพเล่ม 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี, 2532?
เลขเรียกPL1129.T5 ร832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ภาษาจีนด้วยภาพ 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์เอเธนส์, 2532?
เลขเรียก495.18 ร615
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาไทย สำหรับชาวจีน [sound recording] / พิชัย พินัยกุล
ชื่อผู้แต่งพิชัย พินัยกุล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมินนะ โนะ นิฮงโกะ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2549.
เลขเรียกPL 539.5.T35 ม546 2549,495.68 ส26ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนเร็วภาษาจีน / ชิว ซูหลุน.
ชื่อผู้แต่งชิว ซูหลุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2546.
เลขเรียกPL1121.T5 ช576บ 2546,495.18 ซ576บ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2545.
เลขเรียกPL4165 บ891,495.918 ส262บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา