Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านหัวรั้ง ต. ดอนยาง อ. เมือง จ. เพชรบุ...
ชื่อผู้แต่งณิชกมล มีสอาด.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2545]
เลขเรียก352.73พบ703 ณ431กห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 / โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาว...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก371.2 ก485(2) 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 10 / จัดโดย สมาคมสัตว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2547 (ครั้งที่ 10 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกSF981 ก482ก ครั้งที่10 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (ครั้งที่ 8 : 2557 ; มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2557.
เลขเรียกZ5055.T5 ก482ร ตรั้งที่ 8 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ /...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีโอ พ้อยท์, 2557.
เลขเรียกG155.T5 ป356,910.285 ป356ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตึกยาวห้ามพัง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียกLC3501.ส53 ต62 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา