Found: 2,724  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการลงทุนจังหวัดชัยภูมิ / สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ, 2539.
เลขเรียก332.672 ส691ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์[ชัยภูมิ] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 ชย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ / สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สำนักงาน, 2526
เลขเรียก959.331 ช116ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2530 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ, 2530.
เลขเรียกส 338.0959331 พ63ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานข้อราชการจังหวัดชัยภูมิ / ศูนย์ข้อมูลจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์[ชัยภูมิ] : ศูนย์, 2529.
เลขเรียกDS589.C42 .ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล : Chaiyaphum / ชัยภูมิ.
ชื่อผู้แต่งชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : ชัยภูมิ , ม.ป.ป.
เลขเรียก915.9304 ช11ช ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ / สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์[ชัยภูมิ] : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกDS589.C42 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สำนักงาน, [2520]-
เลขเรียก352.0593 ช116ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดี จังหวัดชัยภูมิ / โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สถาพร ขวัญยืน...
ชื่อผู้แต่งโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกDS589.ช65 บ95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ = Chaiyaphum Rajabhat-University / มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2552.
เลขเรียก378.05 ช399ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำ 2529 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สำนักงาน, [2531?]
เลขเรียกส 338.0959331 พ63ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2531 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียกส 338.0959331 พ63ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดชัยภูมิประจำปี 2523 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ, 2524.
เลขเรียกส 338.0959331 ช64ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2551
เลขเรียกร 378.05 ม565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2552
เลขเรียกร 378.05 ม565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา