Found: 18,295  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมเศรษฐกิจจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
ชื่อผู้แต่งวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2548.
เลขเรียกHC427.92 .ว63 2548,Ref 330.951032 ว63ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวัฒนธรรมจีน / เลียง เสถียรสุต.
ชื่อผู้แต่งเลียง เสถียรสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2544.
เลขเรียกDS721 ล82,951 ล11ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์ศิลป์วัฒนธรรมจีน / นริศ วศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งนริศ วศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกDS721 น46,390.0951 น17ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสลับยุทธศาสตร์จีน / วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554.
เลขเรียกHC427.92 ว634,338.951 ว634ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาจีน 75 ชั่วโมง : จีนกลาง-แต้จิ๋ว-ไทย จำลอง พิศนาคะ [Text]
ชื่อผู้แต่งจำลอง พิศนาคะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เสริมวิทย์ 2553
เลขเรียก495.179 จ217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมจีน / ผู้เขียน นิตยา (พลพิพัฒนพงศ์) ชวี
ชื่อผู้แต่งนิตยา (พลพิพัฒน์พงศ์) ชวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542.
เลขเรียกDS721 .น636 2542,951 น34ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องราววังต้องห้าม / จ้าวกว่างเชา ; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, ชาญ ธนประกอบ แปล text
ชื่อผู้แต่งจ้าวกว่างเชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
เลขเรียกDS795.8.พ46 จ64 2560,728.8 จ293ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน / สัมฤทธี บัวระมวล, บก. เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธี บัวระมวล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุ้มคำ, 2545.
เลขเรียกDS734 ส44,920.0951 บ381 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมผัสภาษาจีน.
พิมพลักษณ์สาธารณรัฐประชาชนจีน : Higher education press, 2550.
เลขเรียก495.1824 ส611 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าใจจีน / เจือ สตะเวทิน.
ชื่อผู้แต่งเจือ สตะเวทิน 2453-2521.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุทธิสารการพิมพ์, 2518.
เลขเรียกDS721 .จ85,895.1 จ6111ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา